Den moderna biståndsbedömningen
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Dagens biståndsbedömning saknar en tydlighet i sin utformning vilken medför att den enskilde individen får längre insatser än den behöver samt ökar kostnaderna för kommunerna.
Priset per deltagare är 4500 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Förvaltningschefer, verksamhetschefer, nämndspolitiker samt biståndshandläggare.
Mål och inriktning
Vi garanterar att deltagaren ser möjligheter till en annan form av handläggning och kommunen kan på ett helt annat sätt styra hemtjänstinsatser inom äldreomsorgen.xx
Vad innehåller kursen?
Några punkter med utbildningens innehåll
 • Uppföljningar
 • Målskrivningar
 • Redovisning av kvalitetsvinster
 • Redovisning av minskade hemtjänstkostnader
Den moderna biståndsbedömningen.pdfDen moderna biståndsbedömningen.pdf
  Övriga upplysningar
  Utbildningen kan även genomföras som hemma-hos utbildning i din kommun.

  Anmäl fem deltagare från samma kommun - betala för fyra deltagare.
  Praktiska frågor
  Maria Jarlerud, maria.jarlerud@pwc.com
  maria.jarlerud@pwc.com  Den moderna biståndsbedömningen

  ... .