Revisorns roll i Svenska kyrkan - grundkurs
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Revisorerna har en viktig roll i församlingen, dels som fullmäktiges kontrollorgan, dels som demokratibevakare. Vi kommer att belysa båda dessa sidor. Dagen ägnas åt att beskriva revisorernas uppgifter och de krav som finns för hur arbetet ska utföras enligt regler i revisionslagen och kyrkoordningen. Utbildningen utgår från revisionslagens och kyrkordningens bestämmelser.
2020-01-27 Stockholm
Hålltider
Start 09:30 kaffe serveras från 09:00 avslutning klockan 16:00
Avgift
Priset per deltagare är 2750 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.
Utbildningsledare (utbildare)
Jens Persson, auktoriserad revisor, certifierad för Svenska kyrkan samt är specialiserad på Svenska kyrkan och ideell sektor. Jens har mångårig erfarenhet av revision av församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan. Jens är inom PwC samordnare av revisionsfrågor som gäller Svenska kyrkan.

Ann Margaret Dahlström arbetar som ekonom på kyrkokansliet i Uppsala där uppdraget är att utveckla och utbilda i kyrkospecifika ekonomifrågor inom redovisning, revision och budget. I uppdraget ingår även rådgivning.


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Revisorer i Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift
Mål och inriktning
Efter utbildningen ska deltagarna känna till sin roll som revisor och det regelverk som styr rollen som revisor i Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift.xx
Vad innehåller kursen?
 • Regler för revisorernas arbete
 • Revisorernas uppgifter
 • Verksamhetsrevision - vad är det?
 • Verksamhetsrevision - hur gör man?

Revisorns roll i Svenska kyrkan.pdfRevisorns roll i Svenska kyrkan.pdf
  Övriga upplysningar
   Kontaktperson/er
   Jens Persson, Tel 010 - 212 58 74
   Ann Margaret Dahlström, Tel 018-16 96 73

   jens.persson@pwc.com
   Praktiska frågor
   Carina Gustafsson tel 036-215 53 13
   carina.gustafsson@pwc.com   Revisorns roll i Svenska kyrkan - grundkurs

   ... .