Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Utbildningsdagen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i vad som är begravningsverksamhet samt hur den ska redovisas.
2019-11-06 Göteborg
Hålltider
Start 09:30 kaffe serveras från 09:00 avslutning klockan 16:00
Avgift
Priset per deltagare är 3750 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.
Utbildningsledare (utbildare)
Marianne Svensson, är auktoriserad redovisningskonsult med inriktning mot svenska kyrkan. Marianne har mångårig
erfarenhet som revisor och konsult inom svenska kyrkan och har tidigare arbetar som kyrkokamrer.


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
* Ekonomer som arbetar med särredovisning,
* kyrkorådschefer/kyrkogårdsföreståndare,
* kyrkoherdar,
* förtroendevalda och
* länsstyrelsens särskilda ombud (begravningsombuden)

Mål och inriktning
Modellen för särredovisning som utarbetades inför relationsändringen år 2000 har uppdaterats. Vi inbjuder
till en utbildningsdag där vi går igenom vad som är begravningsverksamhet enligt begravningslagen och hur man särredovisar begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.
xx
Vad innehåller kursen?
Utbildningen omfattar följande:
 • Vad är begravningsverksamhet?
 • Modellen för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader med tonvikt på nyheter och uppdatering av modellen
Särredovisning.pdfSärredovisning.pdf
  Övriga upplysningar
   Kontaktperson/er
   Marianne Svensson, tel 0709-29 20 41,
   marianne.svensson@pwc.com
   Praktiska frågor
   Maria Jarlerud tel 010-212 85 51
   maria.jarlerud@pwc.com   Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader

   ... .