Ekonomifortbildning för kyrkoherdar och övriga präster - fatta strategiska beslut utifrån en ekonomisk förankring
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Du som kyrkoherde konfronteras dagligen med ekonomiska frågor/beslut som påverkar din verksamhet. Rollen som kyrkoherde har förändrats betydligt under de senaste åren i och med kyrkoherdens ledningsansvar för all verksamhet. Som verksamhetsledare ställs stora krav på kunskaper, t.ex. Hur ser det ekonomiska läget ut för din verksamhet? Vad har du för ekonomisk strategi?
2020-05-06-07 Stockholm
Hålltider
Start 09:00dag 1 kaffe serveras från 08.30 avslutning klockan 17:00 dag 3
Avgift
Priset per deltagare är 10650 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.
Utbildningsledare (utbildare)
Jens Persson och Emma Karlsson


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Kyrkoherdar, arbetsledande komministrar, distriktsansvariga präster och f d kyrkoherdar
Mål och inriktning
Efter fortbildningen kommer du vara förbered och kunna möta de krav på ekonomikunskap som ställs på yrket framöver. Du kommer att få en grundläggande kunskap i versamhetsplanering och ekonomi för att underlätta samverkan med ekonomifunktionen i församlingen eller pastoratet.xx
Vad innehåller kursen?
 • Förtydligande och fördjupning i Kyrkoherdens roll och funktion
 • Lär dig förstå ekonomin kopplad till verksamheten
 • Så ser ekonomiåret ut
 • Grundläggande redovisning
 • Hur du styr din verksamhet ekonomiskt
 • Ekonomisk strategi
 • Verksamhetsplanering och budget samt uppföljning
 • Begravningsverksamhet och särredovisningen
 • Hur du arbetar med redovisning och uppföljning - bokslut och årsredovisning
Ekonomifort.bildning för kyrkoherdare och övriga präster, Svenska kyrkan.pdfEkonomifort.bildning för kyrkoherdare och övriga präster, Svenska kyrkan.pdf
  Övriga upplysningar
   Kontaktperson/er
   Jens Persson, tel 010-212 58 74
   Emma Karlsson, tel 010-212 77 74

   jens.persson@pwc.com
   emma.m.karlsson@pwc.com
   Praktiska frågor
   Maria Jarlerud tel 010-212 85 51
   maria.jarlerud@pwc.com   Ekonomifortbildning för kyrkoherdar och övriga präster - fatta strategiska beslut utifrån en ekonomisk förankring

   ... .