Målkapital - Underhålls-, investerings- och likviditetsplanering
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Församlingen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.” (KO 47:1). Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. (KO 47:5).
2020-05-26 Stockholm
Hålltider
Start 09:30 kaffe serveras från 09:00 avslutning klockan 16:00
Avgift
Priset per deltagare är 3750 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.
Utbildningsledare (utbildare)
Marianne Svensson, är auktoriserad redovisningskonsult med inriktning mot
svenska kyrkan. Marianne har mångårig erfarenhet som revisor och konsult inom
svenska kyrkan och har tidigare arbetat som kyrkokamrer.


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Ekonomer, förtroendevalda och kyrkoherdar
Mål och inriktning
Målet för det egna kapitalet ska sättas utifrån ett långsiktigt perspektiv för att garantera en ekonomisk stabilitet och flexibilitet för församlingen. Med långsiktighet avses en mandatperiod . Alltför täta revideringar kan urholka respekten för målnivån.
Omprövning och justering av nivån på målkapitalet sker lämpligen år två i mandatperioden, för att ge nyvalda ledamöter tid att sätta sig in i frågan.
xx
Vad innehåller kursen?
 • Deltagarna ska få en fördjupad kunskap om:
 • Vad är målkapital - eget kapital
 • Hur kan vi beräkna målkapitalet
 • Underhållsplanering - underhållsreserv - underhållsskuld och eget kapital
 • Målkapital/eget kapital och likviditet
 • Vi ägnar fortbildningsdagen åt:
- Regelverket
- Förslag på arbetsmodell
- Underhålls- och investeringsplanering
- Likviditetsplanering
Målkapital.pdfMålkapital.pdf

Övriga upplysningar
  marianne.svensson@pwc.com
  Praktiska frågor
  Maria Jarlerud tel 010-212 85 51
  maria.jarlerud@pwc.com  Målkapital - Underhålls-, investerings- och likviditetsplanering

  ... .