Den goda arbetsplatsen - hur skapar vi förutsättningar för denna?
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetarna. Den goda arbetsplatsen bidrar till att förstärka och utveckla organisationens varumärke.
2020-05-07 Stockholm
Hålltider
Start kaffe serveras från avslutning klockan
Avgift
Priset per deltagare är 3570 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.
Utbildningsledare (utbildare)
Carl-Gustaf Folkeson


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer, HR-specialister samt medarbetare som har intresse av personalfrågor och som arbetar i kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och statliga myndigheter .
Mål och inriktning
Utbildningen syftar till att ge en ökad förståelse för vilka faktorer som kan vara viktiga att beakta för att skapa förutsättningar för den goda arbetsplatsen. I utbildningen kommer rön från forskning att redovisas samt exempel från olika organisationer. Vi kommer även övergripande att beröra arbetsmiljölagstiftningen.xx
Vad innehåller kursen?
 • Definition av vilka delar som är viktiga för en god arbetsplats
 • Hur kan ett bra personalpolitiskt program utformas?
 • Hur bygger vi en gemensam värdegrund?
 • Personalomsättning - hot eller möjlighet?
 • Lönebildningsprocessen
 • Hur skapar vi förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap?
 • Arbetsmiljöfrågor

Övriga upplysningar
  Kontaktperson/er
  Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58,
  carl-gustaf.folkeson@pwc.com
  Praktiska frågor
  Maria Jarlerud, 010-212 95 51
  maria.jarlerud@pwc.com  Den goda arbetsplatsen - hur skapar vi förutsättningar för denna?

  ... .