Nyanställd ekonom i svenska kyrkan
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Som nyanställd ekonom i svenska kyrkan möts du av många nya begrepp t.ex. målkapital, begravningsverksamhet och gravskötselskuld. Under dessa dagar ger vi en övergripande kunskap om dessa.
2019-10-22--23 + 2019-11-27 Stockholm
2019-11-07--08 + 2019-12-02 Malmö

Hålltider
Start 09:30 kaffe serveras från 09:00 avslutning klockan 16:00
Avgift

Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.
Utbildningsledare (utbildare)
Marianne Svensson, är auktoriserad redovisningskonsult med inriktning mot svenska kyrkan. Marianne har mångårig
erfarenhet som revisor och konsult inom svenska kyrkan och har tidigare arbetar som kyrkokamrer.


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Nyanställda ekonomer som jobbat mindre två i svenska kyrkan.
Mål och inriktning
Ge en grundläggande utbildning om svenska kyrkans organisation och redovisning.xx
Vad innehåller kursen?
 • Kyrkans organisation
 • Beslutande och verkställande organ samt kyrkoherden
 • Delegera beslutanderätt
 • Sammanträdet
 • Diarium, arkiv och offentlighet
 • Vad ingår i begravningsverksamheten
 • Ekonomi
   Budget
   Uppföljning
   Redovisning och årsavslut
   Målsatt kapital
   Kollekter
   Gåvor och bidrag
   Materiella anläggningstillgångar
   Gravskötselavtal
 • Förtroendevalda
 • Personaladministration
 • Att förvalta stiftelser
Nyanställd ekonom i Svenska kyrkan.pdfNyanställd ekonom i Svenska kyrkan.pdf
  Övriga upplysningar
  Kursen omfattar 3 dagar 2 + 1.
  marianne.svensson@pwc.com
  Praktiska frågor
  Maria Jarlerud tel 010-212 85 51
  maria.jarlerud@pwc.com  Nyanställd ekonom i svenska kyrkan

  ... .