Att förvalta stiftelser
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Att förvalta stiftelser är en fantastisk uppgift men det finns många regler att hålla rätt på. Vi använder dagen till att gå igenom stiftelselagen för att klara ut en del av snårskogen av regler. Syftet är att ge grundläggande kunskap i praktisk stiftelseförvaltning, i första hand för stiftelser som lyder under stiftelselagen.
2020-04-24 Stockholm
Hålltider
Start 10.00 kaffe serveras från 09.30 avslutning klockan 16.00
Avgift
Priset per deltagare är 3750 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.
Utbildningsledare (utbildare)
Kristina Lundqvist


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Styrelseledamöter i stiftelsestyrelser, förvaltare i stiftelser, personal i stiftelser, kommuner, landsting, kyrkan m fl som handlägger stiftelsefrågor, revisorer m fl.
Mål och inriktning
Att ge grundläggande kunskap i praktisk stiftelseförvaltning, i första hand för stiftelser som lyder under stiftelselagen. xx
Vad innehåller kursen?
Utbildningen innehåller följande punkter:
 • Vad är en stiftelse och hur bildas den?
 • Stiftelsens ändamål
 • Förvaltning av stiftelser
 • Registrering av stiftelser
 • Ändring av föreskrifter – permutation
 • Går det att avveckla en stiftelse?
 • Avkastning
 • Bokföring och årsredovisning
 • Revision
Att förvalta stiftelser.pdfAtt förvalta stiftelser.pdf
  Övriga upplysningar
   Kontaktperson/er
   Kristina Lundqvist, tel 0709-29 40 84
   kristina.lundqvist@pwc.com
   Praktiska frågor
   Maria Jarlerud, tel 010-212 85 51
   maria.jarlerud@pwc.com   Att förvalta stiftelser

   ... .