Intern styrning och kontroll - att gå från teori till praktik
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Har ni behov av att konkretisera ert arbete med riskanalys? Då är vår utbildning och workshop – Intern styrning och kontroll – att gå från teori till praktik – något för er.
Priset per deltagare är 4500 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Utbildningsledare (utbildare)
Christer Marklund och Carin Hultgren


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Erfarenheter, kompetens, engagemang, medvetenhet från såväl förtroendevalda som tjänstepersoner inom olika delar av verksamheten, samt genomtänkta arbetssätt, är viktiga faktorer för att åstadkomma en effektiv intern styrning och kontroll. Vi vänder oss därför till dig som är förtroendevald i socialnämnd eller arbetar som chef inom socialtjänsten.
Mål och inriktning
Syftet med utbildningen och workshopen är ge er som är verksamma inom socialtjänsten konkreta verktyg för att genomföra riskanalyser inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll.
Med våra utbildare och omfattande strukturkapital kan vi erbjuda en högkvalitativ utbildning och workshop.
Intern styrning och kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. I en offentlig organisation skapar en god intern styrning och kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengarna, och en bra service till personer med insatser inom socialtjänsten, kommunmedborgare i stort och andra intressenter.
Riskanalys är ett viktigt verktyg som användas för att identifiera och ge underlag för att hantera risker och hitta förbättringsområden. Det handlar om att föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar eller att vi arbetar med fel eller på fel sätt. Samtidigt är riskanalys ett område som upplevs svårt, samtidigt som det ofta saknas praktiska verktyg för genomförande i kommunerna.
Inom socialtjänsten förekommer arbete med riskanalyser som ett moment inom flera områden med olika perspektiv och med utgångspunkt i olika lagar, förordningar och annan praxis (t.ex. informationssäkerhet, arbetsmiljö, på individnivå i vård- och omsorg, projektrisker samt intern styrning och kontroll). Det finns många metoder för riskanalyser, som är mer eller mindre komplicerade. På den här utbildningen och workshop får ni användbara verktyg för att genomföra riskanalyser inom ramarna för arbetet med intern styrning och kontroll.
xx
Vad innehåller kursen?

Processen för intern styrning och kontroll i ett sammanhang
- Hur hänger det ihop med det systematiska kvalitetsarbetet?
- Hur hänger det ihop med tillitsbaserad styrning och ledning?

2. Hur identifieras riskområden?

3. Praktisk övning i riskanalys

Identifiera, analyser och värdera risker i tre steg:

· Identifiering av risker och tillhörande konsekvenser

· Värdering och prioritering av risker

· Urval av vilka risker som ska åtgärdas, granskas respektive accepteras utan vidare behandling.

4. Hur kan ni gå vidare?

Intern styrning och kontroll-att gå från teori till praktik.pdfIntern styrning och kontroll-att gå från teori till praktik.pdf

  Övriga upplysningar

  Utbildningen kan även anordnas på hemmaplan.

  Christer arbetar med revision, rådgivning och utbildning på PwC Public Sector. Han en gedigen kunskap om kommunal verksamhet, framförallt socialtjänst. Christer har tidigare arbetat som senior projektledare verksamhetsutveckling, utredningsledare samt administrativ enhetschef inom kommunal sektor. Han har i olika roller arbetat med utbildning och metodutveckling inom området intern styrning och kontroll.

  Carin Hultgren, har gedigen kunskap om kommunal verksamhet och är certifierad kommunal revisor. Carin har även lång praktisk erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom såväl det sociala området som utbildningsområdet. Hon har utfört ett flertal utbildningar som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän inom områdena ekonomi och intern kontroll. Carin är även väl förtrogen med COSO-modellen.

  Kontaktperson/er
  Christer Marklund, tel 0724-52 82 10
  christer.m.marklund@pwc.com
  Praktiska frågor
  Maria Jarlerud tel 010-212 85 51
  maria.jarlerud@pwc.com  Intern styrning och kontroll - att gå från teori till praktik

  ... .