Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Hållbarhetsfrågor diskuteras allt oftare i näringsliv och samhälle och det dyker dagligen upp hållbarhetsrelaterade nyheter i media, inte sällan med koppling till offentlig sektor. Hållbarhet anses omfatta den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som en verksamhet ger upphov till, men vad innebär hållbarhet mer konkret för en kommun eller ett kommunalt bolag? Hur kan hållbarhetsarbetet styras, följas upp och kommuniceras på ett effektivt sätt? Genom denna utbildning får du en djupare inblick i dessa frågor och kunskap att ta hållbarhetsarbetet ett steg längre i din kommun.
Utbildningsledare (utbildare)
Anna Borg arbetar på PwC med hållbarhetsrådgivning till bolag och kommuner och har lång erfarenhet som utbildare inom olika områden. Anna arbetar för närvarande med hållbarhetsredovisningar i flera kommunala bolag samt med granskning av kommuners klimatförebyggande arbete.

Fredrik Ljungdahl är specialist inom hållbarhetsfrågor och har forskat, undervisat och varit rådgivare och revisor inom hållbar affärsutveckling i drygt 20 år. Fredrik är ekonomie doktor och disputerade med den första europeiska avhandlingen om miljö- och hållbarhetsredovisning vid Lunds universitet 1999. Han är en flitigt anlitad rådgivare och föredragshållare inom området.


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Alla som arbetar med hållbarhetsfrågor i kommuner eller kommunala bolag
Mål och inriktning
Du lär dig att se sambandet mellan trender i omvärlden och svenska kommuners hållbarhetsarbete. I workshops arbetar du fram konkreta hållbarhetsaspekter och en struktur till en hållbarhetsrapport att arbeta vidare med i din kommun. xx
Vad innehåller kursen?
  • Hållbarhet - så mycket mer än miljöfrågor
  • Aktuella trender i omvärlden - hur påverkas svenska kommuners hållbarhetsarbete?
  • Nytt lagkrav kring hållbarhetsredovisning
  • Antikorruption och leverantörsfrågor
  • Värdeskapande hållbarhetsarbete
  • Workshops - identifiering av väsentliga hållbarhetsaspekter i din kommun
  • Rapportering av hållbarhetsarbete

Övriga upplysningar
Utbildningen kan även ges på plats hos dig. Vi skräddarsyr den då efter behov och önskemål i just din kommun.
Kontaktperson/er
Anna Borg, tel 010-212 51 90
anna.p.borg@pwc,com
Praktiska frågor
Carina Gustafsson, 010-212 52 40
carina.gustafsson@pwc.comAtt arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag

... .