FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag. Barnkonventionen innehåller en rad krav som svenska myndigheter behöver beakta. Hur säkerställer er myndighet att barnkonventionen efterlevs? Utbildningsdagen hjälper dig och din organisation att förstå dagens krav och förbereda er för ny lagstiftning.
Utbildningsledare (utbildare)
Tobias Bjöörn


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till politiker, chefer, strateger, projektledare, utredare m fl.
Mål och inriktning
Efter utbildningen kommer du ha bättre förståelse för barnkonventionen, dess betydelse och krav på myndigheter, och exempel från hur andra kommuner har arbetat med frågan.xx
Vad innehåller kursen?
 • Om FN:s barnkonvention
 • Aktuellt på området: Vad händer med planerna om att göra barnkonventionen till svensk lag?
 • Verktyg för att stödja barnkonventionen som Barnombudsmannen förordar: barnbokslut och barnbilagor
 • Erfarenheter från PwC: granskningar av barnkonventionen i olika kommuner och landsting
 • Barnkonsekvensanalyser-lärdomar från svenska kyrkans arbete

Övriga upplysningar
  Kontaktperson/er
  Tobias Bjöörn, 010-212 61 09
  tobias.bjoorn@se.pwc.com
  Praktiska frågor  FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!

  ... .