Avgifter inom LSS-området
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
En viktig handikappolitisk princip är att människor inte ska ha merkostnader på grund av funktionshinder. Omfattande stödbehov på grund av funktionshinder ska inte medföra en lägre levnadsstandard än den som gäller för personer som inte har motsvarande behov. Utgångspunkten är därför att stöd och service som ges enligt LSS ska vara avgiftsfria. Det är, enligt 21 § LSS, bara i de situationer som anges i 18 – 20 §§ LSS som avgifter får tas ut. I andra fall än som anges i dessa paragrafer får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt LSS.
Priset per deltagare är 4500 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Utbildningsledare (utbildare)
Carin Hultgren och Malou Olsson


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Handläggare/administratör som fakturerar avgifter inom LSS-området eller du som är ansvarig chef för detta område.
Mål och inriktning
Som handläggare/administratör ska du känna till de lagar och regler som gäller inom området.

Samtidigt måste rutinerna för handläggning/ fakturering vara så effektiva att fakturor är korrekta och skickas ut i rätt tid. Under denna dag får du ta del av konkreta tips och råd för hur stöddokument kan utformas så att en säker och effektiv handläggning/fakturering skapas. Du får även exempel på hur rutiner kan utformas för
att säkra en god intern kontroll.

En genomgång av informationsflödet för
in- och utdata i verksamhetssystemet. Hur
skapas bokföringen för avgifter och hur
fungerar faktureringen av avgifter? Vilken hjälp kan vi få av aktuella rättsfall inom avgiftsområdet? Vi går igenom och diskuterar ett antal rättsfall vad gäller avgifter enligt LSS och sedan avslutar vi med beräkning av avgifter.
xx
Vad innehåller kursen?
 • Vilka krav ställer gällande lagstiftning?
 • Vad är viktigt att tänka på när rutiner för avgiftshandläggning tas fram?
 • Systemen hur de hänger ihop - från biståndsbeslut till faktura
 • Rättsfall
 • Avgiftsberäkning i praktiken
 • Uppsummering och lite om PwC:s erfarenhet
Avgifter inom LSS-området.pdfAvgifter inom LSS-området.pdf
  Övriga upplysningar
   Kontaktperson/er
   Carin Hultgren, 010-212 48 41
   Malou Olsson, 010-212 58 67

   carin.hultgren@pwc.com
   malou.olsson@pwc.com
   Praktiska frågor
   Maria Jarlerud tel 010-212 85 51
   maria.jarlerud@pwc.com   Avgifter inom LSS-området

   ... .