Intern styrning och kontroll – Grund
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Intern kontroll är en viktig del av verksamhetsutvecklingen och inte bara något som syftar till att säkerställa de ekonomiska rutinerna. Därför är det viktigt att ansvariga personer på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sprider det ”goda” budskapet om intern kontroll.
Utbildningsledare (utbildare)
Carl-Gustaf Folkeson


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla anställda som har en viktig funktion i arbetet med den interna kontrollen inom kommuner, landsting, kommunalförbund och församlingar. Vi vänder oss i första hand till dig som vill veta mer om vad intern kontroll innebär och vilken nytta den kan bidra till i organisationen.
Mål och inriktning
Vi ger en bred kunskap i ämnesområdet med fokus på hur en sund organisation för intern kontroll kan utformas samt hur kontrollmiljön kan förbättras. Föreläsningar varvas med praktik.xx
Vad innehåller kursen?
Utbildningen omfattar följande:
  • Vad betyder egentligen begreppet intern kontroll?
  • Ansvar för den interna kontrollen
  • Väsentlighet och riskanalys – en av grunderna för en god intern kontroll
  • COSO – struktur för den interna kontrollen
  • Organisationskulturen – en viktig förutsättning för intern kontroll
  • Genomgång av modell och praktisk utformning av den interna kontrollen
  • Framgångsfaktorer – vad kan vi lära av andra?

Övriga upplysningar
Utbildningen kan genomföras på hemmaplan skräddarsydd i din kommun eller ditt landsting.
Kontaktperson/er
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58,
carl-gustaf.folkeson@pwc.com
Praktiska frågorIntern styrning och kontroll – Grund

... .