Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Kommuner som tar emot flyktingar har rätt till ersättning från staten och ett flertal ersättningar kräver ansökan. För att framgångsrikt identifiera och återsöka de ersättningar kommunen har rätt till ställs det höga krav på systematiska arbetssätt och arbetet berör hela kommunen, inte bara flyktingverksamheten, t.ex. IFO, äldre- och funktionshinder- omsorg, skola och överförmyndare. PwC har sett att ett systematiskt arbetssätt med tydliga rutiner och erfarenhetsutbyte är avgörande för ett lyckat återsökningsarbete.  Ta del av aktuella ersättningsförordningar, utbyt era erfarenheter med andra kommuner och ta del av PwC:s iakttagelser. Utbildningen är på grundläggande nivå och avser att i första hand ge nya medarbetare och chefer kunskaper om statsbidrag inom flyktingmottagandet men riktar sig även till dig som vill fräscha upp dina kunskaper, utbyta erfarenheter och bygga nätverk med andra som arbetar med återsökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet.
Priset per deltagare är 4500 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Utbildningsledare (utbildare)
Marcus Alvstrand


Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Ledningsfunktioner, ekonomer, handläggare och administratörer inom kommunala verksamheter och politiker
Mål och inriktning
Utbildningen syftar till att utifrån aktuella ersättningsförordningar ge deltagarna grundläggande kunskaper om de målgrupper och ersättningar som kommunen kan söka från Migrationsverket. Genom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och från PwC:s iakttagelser ska utbildningen ge en grund för arbetet med att ta fram eller vidareutveckla rutiner på området. xx
Vad innehåller kursen?
 • Introduktion till flyktingmottagande
 • Översiktlig genomgång av återsökningsbara och automatiska ersättningar
 • Workshops och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • PwC:s erfarenheter
  Övriga upplysningar
   Kontaktperson/er
   Marcus Alvstrand, 010- 213 05 03
   marcus.alvstrand@se.pwc.com
   Praktiska frågor
   Maria Jarlerud, 010-212 85 51
   maria.jarlerud@pwc.com   Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?

   ... .