Svenska kyrkans skattesituation
Denna utbildning saknar datum. Vill du veta mer eller diskutera en anpassad utbildning för dig eller er organisation, vänligen kontakta Carl-Gustaf Folkeson, 0709-29 20 76
Alla församlingar och pastorat har en omfattande uppgiftsskyldighet gentemot Skatteverket. De flesta församlingar och pastorat bedriver också verksamhet eller äger fastigheter som är skattepliktiga. Skatteregelverket för Svenska kyrkan är komplext. Vi går därför igenom  förutsättningarna för att vissa verksamheter  ska vara inkomstskatte- och momsfria. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskap om församlingarnas och pastoratens skattesituation och vänder sig  till dig som arbetar med ekonomiska frågor eller har ansvar för församlingens verksamhet.
2020-01-24 Stockholm
2020-11-20 Stockholm
2021-03-30 Stockholm

Hålltider
Start 09:30 kaffe serveras från 09:00 avslutning klockan 16:30
Avgift
Priset per deltagare är 3950 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår i avgiften.
Anmälan
Fyra veckor före start är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.
Utbildningsledare (utbildare)
Kristina Lundqvist, skatterådgivare. Kristina har mångårig erfarenhet av arbete med skattefrågor inom ideella sektorn, både som handläggare på Skatteverket och som rådgivare på PwC. Kristina är en av landets främsta experter och har hjälpt flera församlingar, pastorat och stift med deras skattefrågor. Kristina håller regelbundet kurser både i skatterätt och civilrätt inom ideella sektorn samt utbildar även revisorer och andra i skattefrågor som rör stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund.Hide details for Se utökad information om utbildningen här
Se utökad information om utbildningen här
Målgrupp
Ekonomer, assistenter, förtroendevalda, kyrkoherdar m fl. som på något sätt kommer i kontakt med skattefrågor eller har ett ansvar för församlingens eller samfällighetens verksamhet.
Mål och inriktning
Alla församlingar och samfälligheter har en omfattande uppgiftsskyldighet gentemot skattemyndigheten. De flesta församlingar och samfälligheter bedriver också verksamhet eller äger fastigheter som är skattepliktiga. Utbildningen syftar till att skapa grundläggande kunskap om församlingarnas och samfälligheternas skattesituation. Stor vikt läggs vid praktiska frågor kring hur församlingar och samfälligheter ska fullgöra sin deklarations- och uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt.xx
Vad innehåller kursen?
Grundläggande skatteregler för Svenska kyrkan
 • Svenska kyrkan som juridisk person
 • Omfattningen av Svenska kyrkans skattskyldighet
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Inkomst av fastighet
 • Fastighetsskatt
 • Moms
Svenska kyrkans skattepliktiga verksamhet
 • Inkomstberäkning
 • Deklaration
 • Taxeringsförfarandet
 • Särskilda momsfrågor


Praktiska övningar och exempel
Inbjudan kommer inom kort!
Övriga upplysningar
  Kontaktperson/er
  Kristina Lundqvist, 010-212 47 94 
  kristina.lundqvist@pwc.com
  Praktiska frågor
  Maria Jarlerud, tel 010-212 85 51
  maria.jarlerud@pwc.com  Svenska kyrkans skattesituation

  ... .