Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
Den goda arbetsplatsen - hur skapar vi förutsättningar för denna?
2020-05-07 Stockholm
Fördjupningsseminarie i fastighetsmoms och moms i samband med exploatering m.m.
2020-03-18 Stockholm
LOU och upphandlingsprocessen - en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna
2020-05-09 Stockholm
Mervärdesskatten i kommuner och landsting
2020-03-17 Stockholm
2020-04-22 Malmö
Pensionsåtagandet - redovisningen, skulden, risken och utbetalningarna!
2020-05-14 Stockholm
Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?
2020-01-23 Stockholm
Toppledarprogrammet, februari 2020
2020-02-04 Stockholm
Toppledarprogrammet, november 2019
2019-11-27 Stockholm (Fullbokat)
Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Kontaktperson:
Anna Borg
Blockchain Experience Game
Kontaktperson:
Henrik Olsson
Det tudelade ledarskapet
Kontaktperson:
Pär Sturesson
Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser
Kontaktperson:
Robert Bergman
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Fungerande individuell lönesättning - en framgångsfaktor för organisationen?
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Intern styrning och kontroll för kommunstyrelse och nämnder
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Intern styrning och kontroll – Grund
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Introduktionsprogram för nyanställda
Kontaktperson:
Carin Hultgren
Strategisk ekonom
Kontaktperson:
Carin Hultgren
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
Kontaktperson:
Viktor Prytz
Vad betyder AML i praktiken? - lär dig grunderna!
Kontaktperson:
Ulf Sandlund