Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
Att förvalta stiftelser
2020-04-24 Stockholm
Att skriva protokoll i Svenska kyrkan
2019-11-05 Göteborg
Att skriva protokoll i svenska kyrkan, fördjupning
2019-12-03 Göteborg
Ekonomifortbildning för kyrkoherdar och övriga präster - fatta strategiska beslut utifrån en ekonomisk förankring
2020-05-06 Stockholm
Målkapital - Underhålls-, investerings- och likviditetsplanering
2019-10-03 Göteborg
Nyanställd ekonom i svenska kyrkan
2019-10-22 Stockholm
2019-11-07 Malmö
Revisorns roll i Svenska kyrkan - grundkurs
2019-09-30 Karlstad
Svenska kyrkans skattesituation
2019-11-04 Stockholm
2020-01-24 Stockholm
Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
2019-11-06 Göteborg
Hide details for Genomförs som internutbildningGenomförs som internutbildning
Den goda arbetsplatsen - hur skapar vi förutsättningar för denna?
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson