Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
Att förvalta stiftelser
2020-04-24 Stockholm
Att skriva protokoll i Svenska kyrkan
2020-05-28 Stockholm
Att skriva protokoll i svenska kyrkan, fördjupning
2019-12-03 Göteborg
Bokslut och årsredovisning - aktualiteter och dokumentationskrav
2020-01-09 Malmö
2020-01-14 Göteborg
2020-01-21 Bollnäs
2020-01-23 Stockholm
Den goda arbetsplatsen - hur skapar vi förutsättningar för denna?
2020-05-07 Stockholm
Ekonomifortbildning för kyrkoherdar och övriga präster - fatta strategiska beslut utifrån en ekonomisk förankring
2020-05-06 Stockholm
Målkapital - Underhålls-, investerings- och likviditetsplanering
2020-05-26 Stockholm
Revisorns roll i Svenska kyrkan - grundkurs
2020-01-27 Stockholm
Svenska kyrkans skattesituation
2020-01-24 Stockholm
Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
2020-05-06 Stockholm