Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Anlägg ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i revisionen!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Årsredovisningen - ett rykande aktuellt ämne
Kontaktperson:
Inger Andersson
Blockchain Experience Game
Kontaktperson:
Henrik Olsson
Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser
Kontaktperson:
Robert Bergman
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Intern styrning och kontroll - att gå från teori till praktik
Kontaktperson:
Christer Marklund
Intern styrning och kontroll för förtroendevalda
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Intern styrning och kontroll för kommunstyrelse och nämnder
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Kommunal ekonomi för förtroendevalda
Kontaktperson:
Inger Andersson