Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
Intern styrning och kontroll för förtroendevalda
2019-10-22 Göteborg
Kommunal ekonomi för förtroendevalda
2019-11-18 Stockholm
LOU och upphandlingsprocessen - en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna
2020-05-09 Stockholm
Mervärdesskatten i kommuner och landsting
2020-03-17 Stockholm
Rollen som lekmannarevisor
2019-10-24 Stockholm
Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Anlägg ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i revisionen!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Blockchain Experience Game
Kontaktperson:
Henrik Olsson
Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser
Kontaktperson:
Robert Bergman
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Intern styrning och kontroll - att gå från teori till praktik
Kontaktperson:
Christer Marklund
Intern styrning och kontroll för kommunstyrelse och nämnder
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson