Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
Att förvalta stiftelser
2020-04-24 Stockholm
Att skriva protokoll i Svenska kyrkan
2020-05-28 Stockholm
Ekonomifortbildning för kyrkoherdar och övriga präster - fatta strategiska beslut utifrån en ekonomisk förankring
2020-05-06 Stockholm
Målkapital - Underhålls-, investerings- och likviditetsplanering
2020-05-26 Stockholm
Svenska kyrkans skattesituation
2020-11-20 Stockholm
2021-03-30 Stockholm
Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
2020-05-06 Malmö