Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Kontaktperson:
Anna Borg
Avgifter inom LSS-området
Kontaktperson:
Carin Hultgren
Blockchain Experience Game
Kontaktperson:
Henrik Olsson
Budget, uppföljning och prognos
Bli trygg i din roll som budgetansvarig. Förstå hur du kan påverka och få bra kontroll över ekonomin.
Kontaktperson:
Inger Andersson
Controllerutbildning - inriktning offentlig sektor
Kontaktperson:
Carin Hultgren
Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner
Vi har ”effektiviserat” och samlat de mest omtyckta delarna från vår fyradagars grundkurs till en tvådagarskurs.
Kontaktperson:
Inger Andersson
Exploateringsekonomi - möjligheter och regler kring exploatering
Kontaktperson:
Said Ashrafi
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Fördjupningsseminarie i fastighetsmoms och moms i samband med exploatering m.m.
Kontaktperson:
Christina Grape
Intern styrning och kontroll – Grund
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Intern styrning och kontroll för kommunstyrelse och nämnder
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Kommunal ekonomi för förtroendevalda
Kontaktperson:
Inger Andersson
Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?
Kontaktperson:
Marcus Alvstrand
Strategisk ekonom
Kontaktperson:
Carin Hultgren
Vad betyder AML i praktiken? - lär dig grunderna!
Kontaktperson:
Ulf Sandlund