Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
LOU och upphandlingsprocessen - en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna
2020-05-09 Stockholm
Mervärdesskatten i kommuner och landsting
2020-03-17 Stockholm
Ny som nämndsekreterare
2019-11-19 Stockholm
2019-12-04 Göteborg
Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att förebygga korruption och andra oegentligheter
Kontaktperson:
Magnus Lindahl
Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser
Kontaktperson:
Robert Bergman
Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner och landsting
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson (SE - SME)
Vad betyder AML i praktiken? - lär dig grunderna!
Kontaktperson:
Ulf Sandlund
Visselblåsning i offentlig sektor - Hur utformas effektiva system för at hantera tips om oegentligheter?
Kontaktperson:
Magnus Lindahl