Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att förebygga korruption och andra oegentligheter
Kontaktperson:
Magnus Lindahl
Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser
Kontaktperson:
Robert Bergman
Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner och landsting
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson (SE - SME)
Vad betyder AML i praktiken? - lär dig grunderna!
Kontaktperson:
Ulf Sandlund
Visselblåsning i offentlig sektor - Hur utformas effektiva system för at hantera tips om oegentligheter?
Kontaktperson:
Magnus Lindahl