Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Kontaktperson:
Anna Borg
Avgifter inom LSS-området
Kontaktperson:
Carin Hultgren
Den moderna biståndsbedömningen
Kontaktperson:
Tommy Nyberg
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Intern styrning och kontroll - att gå från teori till praktik
Kontaktperson:
Christer Marklund
Intern styrning och kontroll – Grund
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?
Kontaktperson:
Marcus Alvstrand