Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 1
2020-05-06 Stockholm
2020-05-13 Malmö
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 2
2020-05-07 Stockholm
2020-05-14 Malmö
Den goda arbetsplatsen - hur skapar vi förutsättningar för denna?
2020-05-07 Stockholm
Mervärdesskatten i kommuner och landsting
2020-03-17 Stockholm
2020-04-22 Malmö
Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Kontaktperson:
Anna Borg
Avgifter inom LSS-området
Kontaktperson:
Carin Hultgren
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Intern styrning och kontroll - att gå från teori till praktik
Kontaktperson:
Christer Marklund
Intern styrning och kontroll – Grund
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?
Kontaktperson:
Marcus Alvstrand