Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
Mervärdesskatten i kommuner och landsting
2020-03-17 Stockholm
Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?
2020-01-23 Stockholm
Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Kontaktperson:
Anna Borg
Den goda arbetsplatsen - hur skapar vi förutsättningar för denna?
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Intern styrning och kontroll – Grund
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Resursfördelning till förskola och skola - på lika villkor och utifrån barns och elevers behov
Kontaktperson:
Marie Lindblad
Skolledarnas förutsättningar - huvudmannens ansvar
Kontaktperson:
Viktor Prytz
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
Kontaktperson:
Viktor Prytz