Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Kontaktperson:
Anna Borg
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din organisation!
Kontaktperson:
Tobias Bjöörn
Intern styrning och kontroll – Grund
Kontaktperson:
Carl-Gustaf Folkeson
Resursfördelning till förskola och skola - på lika villkor och utifrån barns och elevers behov
Kontaktperson:
Marie Lindblad
Skolledarnas förutsättningar - huvudmannens ansvar
Kontaktperson:
Viktor Prytz
Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?
Kontaktperson:
Marcus Alvstrand
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
Kontaktperson:
Viktor Prytz