Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Kontaktperson:
Anna Borg
Blockchain Experience Game
Kontaktperson:
Henrik Olsson
Styrelseutbildning
Kontaktperson:
Peter Söderman