Hide details for Datumsatta utbildningarDatumsatta utbildningar
LOU och upphandlingsprocessen - en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna
2020-05-09 Stockholm
Rollen som lekmannarevisor
2020-02-19 Stockholm
Hide details for Genomförs på plats hos erGenomförs på plats hos er
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en kommun eller kommunalt bolag
Kontaktperson:
Anna Borg
Blockchain Experience Game
Kontaktperson:
Henrik Olsson
Styrelseutbildning
Kontaktperson:
Peter Söderman