Kursbeskrivning
Processen för intern styrning och kontroll i ett sammanhang
- Hur hänger det ihop med det systematiska kvalitetsarbetet?
- Hur hänger det ihop med tillitsbaserad styrning och ledning?

2. Hur identifieras riskområden?

3. Praktisk övning i riskanalys

Identifiera, analyser och värdera risker i tre steg:

· Identifiering av risker och tillhörande konsekvenser

· Värdering och prioritering av risker

· Urval av vilka risker som ska åtgärdas, granskas respektive accepteras utan vidare behandling.

4. Hur kan ni gå vidare?

Intern styrning och kontroll-att gå från teori till praktik.pdfIntern styrning och kontroll-att gå från teori till praktik.pdf

Utbildningen kan även anordnas på hemmaplan.

Christer arbetar med revision, rådgivning och utbildning på PwC Public Sector. Han en gedigen kunskap om kommunal verksamhet, framförallt socialtjänst. Christer har tidigare arbetat som senior projektledare verksamhetsutveckling, utredningsledare samt administrativ enhetschef inom kommunal sektor. Han har i olika roller arbetat med utbildning och metodutveckling inom området intern styrning och kontroll.

Carin Hultgren, har gedigen kunskap om kommunal verksamhet och är certifierad kommunal revisor. Carin har även lång praktisk erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom såväl det sociala området som utbildningsområdet. Hon har utfört ett flertal utbildningar som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän inom områdena ekonomi och intern kontroll. Carin är även väl förtrogen med COSO-modellen.
Utbildningar från PwC Academy