Kursbeskrivning
  • Hållbarhet - så mycket mer än miljöfrågor
  • Aktuella trender i omvärlden - hur påverkas svenska kommuners hållbarhetsarbete?
  • Nytt lagkrav kring hållbarhetsredovisning
  • Antikorruption och leverantörsfrågor
  • Värdeskapande hållbarhetsarbete
  • Workshops - identifiering av väsentliga hållbarhetsaspekter i din kommun
  • Rapportering av hållbarhetsarbete

Utbildningen kan även ges på plats hos dig. Vi skräddarsyr den då efter behov och önskemål i just din kommun.
Utbildningar från PwC Academy