Kursbeskrivning
  • Om FN:s barnkonvention
  • Aktuellt på området: Vad händer med planerna om att göra barnkonventionen till svensk lag?
  • Verktyg för att stödja barnkonventionen som Barnombudsmannen förordar: barnbokslut och barnbilagor
  • Erfarenheter från PwC: granskningar av barnkonventionen i olika kommuner och landsting
  • Barnkonsekvensanalyser-lärdomar från svenska kyrkans arbete

Utbildningar från PwC Academy