Kursbeskrivning
  • Vilka krav ställer gällande lagstiftning?
  • Vad är viktigt att tänka på när rutiner för avgiftshandläggning tas fram?
  • Systemen hur de hänger ihop - från biståndsbeslut till faktura
  • Rättsfall
  • Avgiftsberäkning i praktiken
  • Uppsummering och lite om PwC:s erfarenhet
Avgifter inom LSS-området.pdfAvgifter inom LSS-området.pdf
Utbildningar från PwC Academy