Kursbeskrivning
Utbildningen omfattar följande:
  • Vad betyder egentligen begreppet intern kontroll?
  • Ansvar för den interna kontrollen
  • Väsentlighet och riskanalys – en av grunderna för en god intern kontroll
  • COSO – struktur för den interna kontrollen
  • Organisationskulturen – en viktig förutsättning för intern kontroll
  • Genomgång av modell och praktisk utformning av den interna kontrollen
  • Framgångsfaktorer – vad kan vi lära av andra?
Utbildningen kan genomföras på hemmaplan skräddarsydd i din kommun eller ditt landsting.
Utbildningar från PwC Academy