Kursbeskrivning
  • Introduktion till flyktingmottagande
  • Översiktlig genomgång av återsökningsbara och automatiska ersättningar
  • Workshops och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
  • PwC:s erfarenheter

Utbildningar från PwC Academy