08/07/2020
Vill du bli kontaktad vid nästa utbildningstillfälle?

När/om utbildningen blir aktuell kommer vi att kontakta dig. Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig vid nästa utbildningstillfälle av Intern styrning och kontroll – Grund (Observera att detta är inte bindande på något sätt)

Förnamn
Efternamn
E-postadress: *)
Organisation:
Telefon:
Kommentarer (t ex önskemål om ort)

*) = Obligatoriska uppgifter
För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används för kursadministrativa ändamål. Öhrlings PricewaterhouseCoopers använder uppgifter för att behandla kursanmälan, skapa deltagarförteckningar, bekräftelser och fakturering. Om Du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Öhrlings PricwaterhouseCoopers, Att: PwC Academy, 113 97 Stockholm