Hide details for OktoberOktober
Intern styrning och kontroll för förtroendevalda
10-22 Göteborg
Nyanställd ekonom i svenska kyrkan
10-22 Stockholm
Fördjupningskurs i moms för landsting
10-23 Stockholm
Rollen som lekmannarevisor
10-24 Stockholm
Den moderna biståndsbedömningen
10-28 Linköping
Dokumentation inom hemtjänsten som förändringsverktyg, både vad gäller kvalitet och kostnader
10-29 Linköping
Hide details for NovemberNovember
Svenska kyrkans skattesituation
11-04 Stockholm
Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
11-06 Göteborg
Pensionsåtagandet - redovisningen, skulden, risken och utbetalningarna!
11-06 Stockholm
Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen - grundkurs
11-06 Stockholm
Nyanställd ekonom i svenska kyrkan
11-07 Malmö
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 1
11-11 Göteborg
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 2
11-12 Göteborg
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 1
11-13 Stockholm
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 2
11-14 Stockholm
Avgifter inom LSS-området
11-15 Stockholm
Kommunal ekonomi för förtroendevalda
11-18 Stockholm
Ny som nämndsekreterare
11-19 Stockholm
Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner
Vi har ”effektiviserat” och samlat de mest omtyckta delarna från vår fyradagars grundkurs till en tvådagarskurs.
11-19 Stockholm
Budget, uppföljning och prognos
Bli trygg i din roll som budgetansvarig. Förstå hur du kan påverka och få bra kontroll över ekonomin.
11-21 Stockholm
Toppledarprogrammet, november 2019
11-27 Stockholm (Fullboka
Hide details for DecemberDecember
Ny som nämndsekreterare
12-04 Göteborg
Hide details for JanuariJanuari
Statsbidrag inom flyktingmottagandet – söker din kommun det man har rätt till?
01-23 Stockholm
Svenska kyrkans skattesituation
01-24 Stockholm
Hide details for FebruariFebruari
Toppledarprogrammet, februari 2020
02-04 Stockholm
Hide details for MarsMars
Mervärdesskatten i kommuner och landsting
03-17 Stockholm
Fördjupningsseminarie i fastighetsmoms och moms i samband med exploatering m.m.
03-18 Stockholm
Hide details for AprilApril
Att förvalta stiftelser
04-24 Stockholm
Hide details for MajMaj
Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
05-06 Stockholm
LOU och upphandlingsprocessen - en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna
05-09 Stockholm